$titul

"; } $itemsobsah=pg_num_rows($resultrol); if ($itemsobsah==1) { $rowlobsah = pg_Fetch_Array($resultrol, 0); if (strlen($rowlobsah["anotace"])>7) { $anotace=$rowlobsah["anotace"]."

"; } if ($sou=="aktuality") { //$datum1=substr($rowlobsah["datum"],8,2).".".substr($rowlobsah["datum"],5,2).".".substr($rowlobsah["datum"],0,4); $datum1=str_replace ("/", ".", $rowlobsah["datum"]); $datum="

Datum: ".$datum1."

"; } if (trim($rowlobsah["nazev"])!=trim($titul)) { echo '

'.trim($rowlobsah["nazev"]).'
 
'; } echo '
'.$anotace.' '.$rowlobsah["obsah"].$datum; } elseif ($itemsobsah>1) { $s=0; while ($s<$itemsobsah) { $rowlobsah = pg_Fetch_Array($resultrol, $s++); $sekce=rawurlencode(trim($rowlobsah["nazev"])); $datum=''; if ($rowlobsah["datum"]<$rowlobsah["datum1"]) { $datums=''; $datumv=substr($rowlobsah["datum"],3,2).".".substr($rowlobsah["datum"],0,2).".".substr($rowlobsah["datum"],6,4); $datums=substr($rowlobsah["datum1"],3,2).".".substr($rowlobsah["datum1"],0,2).".".substr($rowlobsah["datum1"],6,4); $datums=" Platnost: ".$datums; $datum="
Vyvěšeno: ".$datumv.$datums."
"; } // Nezobrazit příspěvky po datumu sejmutí z úřední desky //$dplatnost=substr($rowlobsah["datum1"],6,4).substr($rowlobsah["datum1"],0,2).substr($rowlobsah["datum1"],3,2); $dplatnost=date ("Ymd", mktime (0,0,0,substr($rowlobsah["datum1"],0,2),substr($rowlobsah["datum1"],3,2)+1,substr($rowlobsah["datum1"],6,4))); $ddnes=date ("Ymd"); if ($dplatnost>$ddnes) { echo ' '.$rowlobsah["nazev"].' '.$datum.'
'; } elseif ($rowlobsah["datum"]==$rowlobsah["datum1"]) { echo ' '.$rowlobsah["nazev"].' '.$datum.'
'; } } } if (isset($sou)) { $dotaz="SELECT * FROM oblasti WHERE trim(nadrizena)=trim('$sou') ORDER BY kod DESC"; require("prikaz_db.php"); require("zavri_db.php3"); $itemsodk=pg_num_rows($resultrol); if ($itemsobsah>0 AND $itemsodk>0) { echo '
Související odkazy:
'; } if ($itemsodk>0) { $s=0; while ($s<$itemsodk) { $rowlsl = pg_Fetch_Array($resultrol, $s++); $sekce=rawurlencode(trim($rowlsl["nazev"])); echo ' '.$rowlsl["nazev"].'
'; } } elseif ($sou=="13fotogalerie") { include("./fotogalerie.phtml"); } } else { // echo '
'; } $adatum=date ("Y-m-d", mktime (0,0,0,date("m"),date("d")-10,date("Y"))); //$adatum=date("Y-m-d"); if (!isset($sou)) { $dotaz="SELECT kod,nazev,rubrika FROM clanky WHERE rubrika='aktuality' AND datum>'$adatum' ORDER by kod desc"; require("prikaz_db.php"); $itemsobsah=pg_num_rows($resultrol); if ($itemsobsah>0) { echo '
Aktuality:
'; $s=0; while ($s<$itemsobsah) { $rowlobsah = pg_Fetch_Array($resultrol, $s++); $sekce=rawurlencode(trim($rowlobsah["nazev"])); echo ' '.$rowlobsah["nazev"].'
'; } } } if (!isset($sou)) { $dotaz="SELECT kod,nazev,rubrika FROM clanky WHERE rubrika!='uvod' AND rubrika!='aktuality' ORDER by kod desc LIMIT 5"; require("prikaz_db.php"); $itemsobsah=pg_num_rows($resultrol); if ($itemsobsah>0) { echo '
Nejnovější informace pro Vás:
'; $s=0; while ($s<$itemsobsah) { $rowlobsah = pg_Fetch_Array($resultrol, $s++); $sekce=rawurlencode(trim($rowlobsah["nazev"])); echo ' '.$rowlobsah["nazev"].'
'; } } } include("zavri_db.php3"); ?>